Подводные лодки с U 2001 до U 2050

U 2001 U 2002 U 2003 U 2004 U 2005 U 2006 U 2007 U 2008 U 2009 U 2010
U 2011 U 2012 U 2013 U 2014 U 2015 U 2016 U 2017 U 2018 U 2019 U 2020
U 2021 U 2022 U 2023 U 2024 U 2025 U 2026 U 2027 U 2028 U 2029 U 2030
U 2031 U 2032 U 2033 U 2034 U 2035 U 2036 U 2037 U 2038 U 2039 U 2040
U 2041 U 2042 U 2043 U 2044 U 2045 U 2046 U 2047 U 2048 U 2049 U 2050

 
U 2001 (строит. № 851, типа VIIC/42)
Предпологалась к закладке на Howaldtswerke Hamburg AG в Гамбурге. 
Заказана 17 апреля 1942. Снята со строительства 30 сентября 1943. 
[Bозврат к списку]
U 2002 (строит. № 852, типа VIIC/42) Предпологалась к закладке на Howaldtswerke Hamburg AG в Гамбурге. Заказана 17 апреля 1942. Снята со строительства 30 сентября 1943. [Bозврат к списку]
U 2003 (строит. № 853, типа VIIC/42) Предпологалась к закладке на Howaldtswerke Hamburg AG в Гамбурге. Заказана 17 апреля 1942. Снята со строительства 30 сентября 1943. [Bозврат к списку]
U 2004 (строит. № 854, типа VIIC/42) Предпологалась к закладке на Howaldtswerke Hamburg AG в Гамбурге. Заказана 17 апреля 1942. Снята со строительства 30 сентября 1943. [Bозврат к списку]
U 2005 [Bозврат к списку]
U 2006 [Bозврат к списку]
U 2007 [Bозврат к списку]
U 2008 [Bозврат к списку]
U 2009 [Bозврат к списку]
U 2010 [Bозврат к списку]
U 2011 [Bозврат к списку]
U 2012 [Bозврат к списку]
U 2013 [Bозврат к списку]
U 2014 [Bозврат к списку]
U 2015 [Bозврат к списку]
U 2016 [Bозврат к списку]
U 2017 [Bозврат к списку]
U 2018 [Bозврат к списку]
U 2019 [Bозврат к списку]
U 2020 [Bозврат к списку]
U 2021 [Bозврат к списку]
U 2022 [Bозврат к списку]
U 2023 [Bозврат к списку]
U 2024 [Bозврат к списку]
U 2025 [Bозврат к списку]
U 2026 [Bозврат к списку]
U 2027 [Bозврат к списку]
U 2028 [Bозврат к списку]
U 2029 [Bозврат к списку]
U 2030 [Bозврат к списку]
U 2031 [Bозврат к списку]
U 2032 [Bозврат к списку]
U 2033 [Bозврат к списку]
U 2034 [Bозврат к списку]
U 2035 [Bозврат к списку]
U 2036 [Bозврат к списку]
U 2037 [Bозврат к списку]
U 2038 [Bозврат к списку]
U 2039 [Bозврат к списку]
U 2040 [Bозврат к списку]
U 2041 [Bозврат к списку]
U 2042 [Bозврат к списку]
U 2043 [Bозврат к списку]
U 2044 [Bозврат к списку]
U 2045 [Bозврат к списку]
U 2046 [Bозврат к списку]
U 2047 [Bозврат к списку]
U 2048 [Bозврат к списку]
U 2049 [Bозврат к списку]
U 2050 [Bозврат к списку]

Прошлые 50 Подводных лодок
Следующие 50 Подводных лодок
Bозврат к Подводным лодкам Германии постройки 1935-1945 Сенотрусов Вячеслав 21:17 12.12.01
Hosted by uCoz
Интернет-статистика